Memòria substitució gespa artifical Estadi Municipal – Hospitalet

Elaboració de la memòria valorada per la substitució de la gespa artificial del Estadi Municipal d’Hospitalet i elaboració del plec de condicions tècniques pel la licitació del mateix.

Vols saber-ne més?

Contacta amb nosaltres