Gestió de camps de futbol

Gràcies a la seva dilatada experiència en el sector, els professionals de Top Consulting Esportiu ofereixen el seu assessorament en la gestió integral de camps de futbol, fent la diagnosi de la instal·lació, formació del personal, estudis de mercat per valorar la clientela potencial, realitzant els programes d’activitats i elaborant els plans de manteniment.