Consultoria

La consultoria és el nucli de l’activitat de Top Consulting Esportiu. Com experts en el sector de l’esport i, més concretament, en l’àmbit de la gestió esportiva, ens posem a disposició d’ajuntaments, administracions públiques, escoles, centres i clubs esportius, empreses privades, etc. per analitzar els seus requeriments i donar-los una resposta totalment professional.

El nostre valor afegit rau en l’acompanyament expert, integral i individualitzat que fem als nostres clients. Els nostres serveis de consultoria són integrals, ja que abasten tot el recorregut del projecte, des de les primeres fases d’anàlisi fins a la materialització definitiva. I són individualitzats, és a dir, únics i totalment adaptats a les necessitats concretes de cada projecte i de cada client.

Oferim als nostres clients tota la nostra experiència i coneixements en l’àmbit de la instal·lació i cura de la gespa esportiva: gespa natural, híbrida i artificial. Al llarg de les dècades, hem assessorat infinitat d’instal·lacions en camps esportius que ens fan ser grans experts d’aquest sector.

Entre els serveis de consultoria que oferim, destaquem els següents:

MIEM

Redacció de MIEM (Mapa d’Instal·lacions Esportives MunIcipals)

GESTIÓ

Assessorament i diagnosi en la gestió d’instal·lacions esportives

CONTRACTACIÓ

Assessorament en la contractació, direcció de les obres, etc.

CONCURSOS

Disseny del concurs públic d’adjudicació i redacció del plec de condicions

SUBVENCIONS

Confecció, seguiment i tramitació de subvencions per equipaments i/o activitats

PROJECTES

Projectes de gestió/construcció

MANTENIMENT

Assessorament en gestió integral de camps de futbol de gespa artificial i híbrida i el seu manteniment

FORMACIÓ

Formació en manteniment de camps de futbol de gespa artificial

CAMPUS

Assessorament en campus i escoles de futbol